dr n. med. Katarzyna Dudek

Ukończyłam studia na Wydziale Fizjoterapii i obroniłam rozprawę doktorską na Wydziale Wojskowo-Medycznym. Jestem adiunktem w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Jednocześnie pełnię funkcję prodziekan ds. kierunków medycznych. Moje ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, najpierw w szpitalu WCOiRNR na ul. Drewnowskiej, następnie w szpitalu CKD na ul. Czechosłowackiej oraz w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego Łodzi. Obecnie kończę podyplomowe studia specjalizacyjne w zakresie fizjoterapii oraz podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe dzięki uczestnictwu w kursach specjalistycznych i konferencjach naukowych.

W pracy najważniejsze są dla mnie: możliwość uczestniczenia w poprawie stanu funkcjonalnego moich pacjentów, satysfakcja z wykonywanych zadań oraz dobre samopoczucie pacjentów wynikające z osiąganych wspólnie wyników terapii.

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z fizjoterapią w ortopedii i sporcie oraz terapii przeciwobrzękowej.

Profil konsultacji:

  • kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
  • diagnostyka i terapia w zakresie zaburzeń narządu ruchu
  • fizjoterapia pourazowa w sporcie
  • terapia pooperacyjna narządu ruchu
  • funkcjonalny trening medyczny
  • fizjoterapia u pacjentów z chorobami neurologicznymi
  • poradnictwo w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu oraz urazów sportowych
  • poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego

SZYBKI KONTAKT