Dr Łukasz Prysiński

Psycholog, menadżer. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i zdrowia. Zainteresowania zawodowe obejmują psychologię motywacji, psychologię sportu, zagadnienie lęku i nerwic. Jestem adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej oraz psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

Świadczę usługi w zakresie:

  • kształtowania motywacji;
  • psychologii sportu;
  • terapii par;
  • porad w trudnych sytuacjach życiowych;
  • orad dla osób nadmiernie zaabsorbowanych pracą i pracoholików;
  • terapii indywidualnej i grupowej.