Akademia Edukacyjna

Akademia Edukacyjna to część Centrum Medycyny, Fizjoterapii i Kosmetologii Medkos koncentrująca się na usługach szkoleniowych w zakresie metod oraz technik z zakresu fizjoterapii, medycyny, kosmetologii i zdrowia publicznego. Nasza misją jest popularyzacja w środowisku medycznym specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej dla uzyskania najwyższej jakości profesjonalizmu usług zdrowotnych. Nasi wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści: lekarze wielu dziedzin medycyny, fizjoterapeuci, kosmetolodzy, dietetycy, psychologowie, specjaliści zdrowia publicznego, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno w medycynie, edukacji, jak i  samodzielnym prowadzeniu gabinetów. Są to osoby systematycznie podnoszące swoje kwalifikacje podczas polskich i światowych kongresów i szkoleń, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia i techniki medycyny.

Szkolenia są wpisane do rejestru szkoleń dla lekarzy przez Okręgową Izbę Lekarską w Lodzi i objęte punktami edukacyjnymi (1 godzina szkolenia to 1 punkt edukacyjny), do rejestru szkoleń dla fizjoterapeutów przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, a także do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Łódzkiego Urzędu Pracy.

Podstawowe obszary działalności szkoleniowej obejmują:

W ramach współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi  (Uniwersytetem Medycznym, Społeczną Akademią Nauk),  podejmowana jest działalność naukowa, szkoleniowa i doradcza, także w  ramach publikacji merytorycznych w wydawanym przez Instytut Nauk o Zdrowiu SAN Journal of Health Study and Medicine (20 punktów listy MNiSW ) oraz w Przedsiębiorczość i Zarządzanie.