Nasze Zespół

Zatrudniamy najlepszych specjalistów by zapewnić najlepsze doświadczenie naszym klientom. Jesteśmy pewni ich umiejętności, dlatego chcielibyśmy ich przestawić:

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko

Dermatolog

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi 1972. Pracownik Katedry i Kliniki Dermatologii WAM (do 2002), Katedry i Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002 – 2013) oraz Katedry Dermatologii, Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii Instytutu Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (od 2013). Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sekcji Mikologiczna PTD oreaz Europejskiej Akademia Dermatologii i Wenerologii.


lek. Agnieszka Wolska

Lekarz rehabilitacji medycznej , lekarz medycyny estetycznej

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi oraz studiówpodyplomowych -Żywienie w Zdrowiu i Chorobie organizowanych przez MCKPUniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem lekarzem z ponad 25 letnim doświadczeniemzawodowym, specjalistą medycyny rodzinnej, balneologii i medycyny fizykalnej.Od 2015 roku spełniam się również jako pracownik naukowo-dydaktyczny UniwersytetuMedycznego w Łodzi, gdzie pracuję jako Asystent w Zakładzie Farmakologii iToksykologii Międzywydziałowej Katedry Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i ToksykologiiUM w Łodzi. Moje zainteresowania zawodowe obejmują tematykę chorób z zakresurehabilitacji medycznej, leczenia otyłości i zaburzeń metabolicznych oraz medycynyestetycznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach,kongresach i szkoleniach specjalistycznych. Obecnie w trakcie nauki w PodyplomowejSzkole Medycyny Estetycznej w Poznaniu. Jest to dowód śledzenia właściwych trendóww medycynie estetycznej oraz wybierania sprawdzonych i skutecznych metod terapii.Interesuję się przede wszystkim metodami rewitalizacji skóry oraz holistycznymimetodami leczniczymi, znajdującymi zastosowanie w medycynie anti-aging. W swojejpraktyce opieram się na zabiegach stymulujących skórę: różnych rodzajach mezoterapii,zastosowaniu osocza i fibryny bogatopłytkowej, peelingów medycznych. Z powodzeniemstosuję preparaty toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego oraz zajmuję się zabiegamiwspomagającymi leczenie cellulitu. Z pasją łączę zabiegi z zakresu medycyny anti-agingz holistycznym podejściem do pacjenta co znajduje zastosowanie zarówno w medycynieestetycznej jak i w leczeniu wielu zaburzeń metabolicznych oraz otyłości. Stosujęrównież osocze i fibrynę bogatopłytkową w leczeniu wielu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego takich jak choroba zwyrodnieniowa, tendinopatie, entezopatie.


dr. n.med. Tomasz Adamczewski

Specjalista fizjoterapii

Jestem fizjoterapeutą i specjalizuję się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń czynnościowych układu mięśniowo-szkieletowego. Obszarem moich działań klinicznych są zaburzenia układu ruchu o charakterze odwracalnym, które skutecznie usuwam poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod fizjoterapii, w szczególności Ortopedycznej Terapii Manualnej oraz Medycznego Treningu Terapeutycznego.Posiadam wiedzę i doświadczenie w stosowaniu najnowocześniejszych metod fizjoterapii, które uzupełniam podnosząc nieustannie swoje kwalifikacji zawodowe poprzez udział w specjalistycznych kursach zawodowych oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i  Swoje wysokie kompetencje zawodowe i przygotowanie merytoryczne wzbogacam ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem oraz bardzo wysoką motywacją do osiągniecia założonego wspólnie z pacjentem celu terapii.  


dr n. med. Katarzyna Dudek

Specjalista fizjoterapii

Moje ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w KliniceRehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, najpierw w szpitaluWCOiRNR na ul. Drewnowskiej, następnie w szpitalu CKD na ul. Czechosłowackiej orazw Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego Łodzi.
W pracy najważniejsze są dla mnie: możliwość uczestniczenia w poprawie stanufunkcjonalnego moich pacjentów, satysfakcja z wykonywanych zadań oraz dobresamopoczucie pacjentów wynikające z osiąganych wspólnie wyników terapii.


mgr. Wojciech Przydatek

Fizjoterapeuta

Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii i technikiem masażystą. Podczas pracy zpacjentem wykorzystuje umiejętności zdobyte na specjalistycznych kursach, chociażby zzakresu leczenia stanów ostrych w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa.Specjalizuje się w masażu leczniczym (masaż klasyczny, tkanek głębokich, sportowy)oraz w rehabilitacji neurologicznej (pracuję metodami PNF oraz Bobath dla dorosłych).Obecnie oprócz pracy z pacjentem spełniam się jako nauczyciel akademicki prowadzączajęcia z masażu leczniczego, masażu tkanek głębokich oraz kinezyterapii w InstytucieNauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.Ukończone kursy:
-Masaż tkanek głębokich (MTG)
-Terapia punktów spustowych-Anatomia Palpacyjna-Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
-Badanie i terapia osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi wg koncepcji Bobath-Kinesiology taping
-Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medicalfitness
-Terapia strukturalna wg Rafała Krasickiego


dr Łukasz Prysiński

Psycholog

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener, mówca i psycholog. Jest kierownikiem Zakładu rachunkowości w Katedrze Finansów i rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz prodziekanem wydziału w Bełchatowie SAN w Łodzi. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej i zdrowia. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.